Nario mokestis

 

Nario mokestis - tai Lietuvos Minimaliai invazinės chirurgijos (MIC) draugijos įstatuose nustatyto dydžio įmoka, skirta Lietuvos MIC draugijos funkcijų įgyvendinimui remti. Šiuo metu metinio nario mokesčio dydis yra patvirtintas 2006 m. Draugijos suvažiavimo metu ir yra: Visų specialybių gydytojams - 15 EUR. Gydytojams rezidentams - 7 EUR. Stojamasis mokestis - 23 EUR (plius metinis mokestis).
 
Nario mokestis mokamas kiekvienais metais iki kovo 31 dienos. Tai reiškia, jog nario mokestį už 2015 - uosius metus turite sumokėti ne vėliau kaip iki 2015 metų kovo 31 dienos.
 
Nario mokestį galite mokėti grynaisiais pinigais Lietuvos MIC draugijos centrinėje buveinėje Vilniuje (Santariškių g. 2) arba mokėjimo pavedimu banke. Mokėdami banke ar elektroniniu bankiniu pavedimu skiltyje „Mokėjimo paskirtis" nurodykite asmens (asmenų), už kurį mokate vardą bei pavardę, taip pat ir metus, už kuriuos yra mokamas nario mokestis, skiltyje „Gavėjas" nurodykite Lietuvos minimaliai invazinės chirurgijos draugija kodas 191900252 Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT12 7044 0600 0108 1917 AB SEB bankas Banko kodas 70440.