Organizacija

Draugijos pirmininkas:
 
     Eligijus Poškus eligijus.poskus@santa.lt
 
 Draugijos valdyba:
 Mikalauskas S.
 Kiudelis M.
 Simutis G.
 Samuolis N.
 Sokolovas M.